Her er en liste over nogen af de kommandoer du kan bruge inde på serveren.


 • Homes – Man har 7 homes.
  • /sethome <navn> (Laver et nyt hjem)
  • /delhome <navn> (Sletter et hjem)
  • /Homes (Viser hvilke homes du har oprettet)
  • /Home <navn> Teleporterer dig til d
  • /Back (Teleporterer dig tilbage til sidste sted du teleporterede fra eller hvor du sidst døde)
 • Sikkerhed / Låse
  • /cprivate og venstreklik (Låser en dør, kiste eller lign. til dig)
  • /Cmodify <navn> og venstre klik (giver <navn> adgang til det objekt du klikker på)
  • /Cpersist – den næste kommando du skriver ind, bliver ved med at være aktiv f.eks. /cprivate. brug /Cpersist for at stoppe igen.
 • Trust (Giver du en person trust, kan de tilgå alle dine kister, altid)
  • /trust add <navn>
  • /trust confirm (Bekræft at du vil tilføje en person til din trusted liste)
  • /trust list (Viser en liste med de personer du har trusted)
 • Diverse kommandoer
  • /Server SMP (for at komme ind på SMP serveren, fra f.eks. creative)
  • /Server Creative (For at komme til vores Creative server)
 • Plots mm. i creative
  • /plot auto (For at få tildelt et plot automatisk.)
  • /plot home [1, 2, 3, 4] – For at besøge dit eget plot. Har du flere plots, skriver du et tal bag på tilsvarende til den rækkefølge, du claimede dit plot.
  • /plot visit [username] (Besøge en anden spillers plot.)
  • /plot add [username] (giv en spiller byggetilladelser på dit plot.)
  • /plot trust [username] (giv en spiller byggetilladelser på dit plot, mens du er offline, eller adgang til WorldEdit.)
  • /plot info – For at se et plots info, f.eks. plottets ejer eller de spillere, der har adgang til plottet.
  • Du kan claime op til 4 plots og merge dem, hvis 2 eller flere af dine plots er ved siden af hinanden. Det gør du med /plot merge